icon-menu arrow-down arrow-up upload location external-link
Her Başarılı Yapılar KONTROLSÜZ DEĞİLDİR
Her Başarılı Yapılar KONTROLSÜZ DEĞİLDİR
Her Başarılı Yapılar KONTROLSÜZ DEĞİLDİR
Her Başarılı Yapılar KONTROLSÜZ DEĞİLDİR

Her Başarılı Yapılar

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama yapıldığında henüz tasarım aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri geliştirilmiştir.

Vizyonumuz

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve

İmar Uygulaması ve Parselasyon

Kentsel arazilerin ve bu yerlerdeki yapılaşmaların, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla, imar planıyla belirtilen kullanım biçimlerine uygun hale getirilmesi için yapılan imar uygulamalarını, genel olarak; arsa ve arazi düzenlemesi, ifraz, tevhid, kamulaştırma ve sınır düzeltmeleri olarak sayabiliriz.

Devamı..

Halihazır Harita

Hâlihazır harita, topoğrafyanın mevcut durumunu gösteren harita anlamına gelmektedir. Hâlihazır harita ‘da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir.

Devamı..

Plankote

Plankote, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu/ölçekli krokidir.

Devamı..

Aplikasyon

Aplikasyon, Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir ve aynı zamanda proje üzerindeki koordinatların poligonlar ve total station yardımıyla araziye uygulanmasına verilen isimdir.

Devamı..

İfraz-Tevhid

İmar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele bölünmesi işlemidir. Bundaki amaç, taşınmazda değer artısı sağlanması, daha çabuk satılabilmesi, imar planının uygulanması olabilir. Bunun için serbest Harita Mühendislik Büroları tarafından krokili beyanname düzenlenir ve dosyası hazırlanır, hazırlanan dosya ilgili belediyesine müracat edilir ve işlemin uygunluğu için encümen kararı alınır.

Devamı..

Yola Terk-Yoldan İhdas

Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme ve ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir. (3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 16.Maddesine Tabi İşlemler)

Devamı..

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

Devamı..

Rölöve Ölçümleri

Tarihi yapıların korunması için gerekli olan projelendirme safhasında 3 boyutlu rölöve hizmetiyle projelerinizi destekliyor anlaşılması güç detaylardan sizleri kurtarıyoruz. Gözden kaçabilecek veya farkedilmeyen detayları bu yolla daha kolay görmenizi ve gerektiğinde göstermenizi sağlıyoruz.

Devamı..

Sualtı (Batimetrik) Haritalama

Batimetri haritaları, açık deniz, kıyı ve göl araştırmalarında ihtiyaç duyulmaktadır:

Devamı..

Kübaj (Hacim) Hesapları

Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı yada dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Arazinin plankote haritası yapılarak ilk ve son durum arasında ne kadar hacim farkı olduğu ve dolayısıyla malzeme ve maliyet hesapları yapılır.

Devamı..

Orman, ÇED, Maden ve Enerji Haritaları Çizimleri

Topoğrafik haritaların hazırlanması
İmalat haritaları hazırlanması
Halihazır haritalar hazırlanması
Kamulaştırma haritaları hazırlanması

Devamı..

Endüstriyel Ölçmeler

Harita sektörü, dünyada temel mühendislik dallarından biri olması nedeniyle bir çok farklı mühendislik disipliniyle arakesit oluşturmakta hiç zorlanmamaktadır. Harita mühendisliği formasyonu yeryüzünün geometrisini belirlemede önemli bir deneyime sahip olmakla birlikte, neredeyse yer yüzü üzerinde varolan tüm objelerin boyutlarının belirlenmesinde ve bu objelerin birbirleriyle olan konumsal ilişkilerinin kurulmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Devamı..

İnsan Kaynakları

İletişim

Bize ulaşmak için bilgilerinizi girin.

Adres Bilgileri

Portakal Çiçeği
Yeşilbahçe Mah. 1460 sk. 9/5
Muratpaşa / Antalya

Telefon Bilgileri

0242 565 56 56 - 0242 565 56 56

Haritada Bulun!